ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
Nem nyugszunk bele
Honlap
ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
.sic
NEM
Putnoki TV
Historica
Putnoki TV
Magyar Interaktív Televízió
Nemzeti Televízió
Segítség
Magyar egység mozgalom
EU-tanázia
Magyar Kárpát Doktrína
NYILATKOZATOK
TURUL hírkövető
A kinevezés bűncselekmény
Lycos MultiMania

Ki olvas minket

Oldalainkat 90 vendég böngészi
DuchampEurópája – M. H. 2017. 02. 16. Tiszta háttér rosszul látóknak, nyomtatóbarát verzió E-mail
(0 értékelés)
Publicisztika
Szerkesztette: szerkesztőség   
2017. február 28. kedd, 20:18
A fölfedezések kora óta, amikor egyáltalán érintkezésbe léptek és tudomást szereztek egymásról a Föld népei, Európa rögtön a bolygó uralett.

Ez természetesen bonyolult áttételeken keresztül érvényesült, hiszen a portugálok és a spanyolok, majd az angolok és más hajósnépek gyarmatszerzései, a belháborúk állandóan változtatták az erőviszonyokat.
Mindeközben a kereszt jelét viselő Európa óriási veszteségeket szenvedett. Világszerte erkölcsieket, hisz a keresztalatt mindenütt rabló gyarmatosítóként lépett föl.Ugyanakkor elpusztultak a dél-európai és közel-keleti keresztény kultúrák ésországok. Bizánc előbb területeit vesztette el, majd összeomlott. 1541, Buda cseles elfoglalása után, Magyarország zöme is muszlim iga alá került.Hajszálra ez folyik ma Nyugat-Európában…Óriási változást jelentett a reformáció, más szóval a korábban egységes nyugati keresztény szellemiség fölbomlása, majd a részek szembefordulása: vallásháborúk. Ugyanakkor – mintegy mellékesen – megtörtént a kamat legalizálása, más szóval a Pénz trónra ültetése, és ezzelGazdaságkor kibontakozása és Európának az immár önnemző pénz általi bekebelezése. Ez persze akkoriban sem nem mondatott ki: sutyiban lett az újvilágrend alapja. Mi is? Egy kitaláció? A valótlanságból gyúrt kamat? De csitt! Ezt nem mindenki értheti…

A Kősziklára épített kereszténység népei lassan, de biztosan szellemtelenedtek. Koronatanúnk a művészet, amiakkor is igazat mond, amikor rabszolga a hazugsággyárban.
A Nagy Reform első lépése volt az ún. reneissance. Mi született újjá? A nyilvánosság számára az antik szellem, kultúra, tudomány és művészet – valójában az újkor szellemi ürességét leplező elterelő kulturális hadművelet zajlott. Mélyére a legnagyobb kortársak sem láttak le.
Pár éve a vatikáni teremőrők eltűrték, hogy nyomorékként egy délelőttöt tölthessek feleségemmel a Sixtusi Kápolnában. Meg akartam győződni arról, hogy: valóban igaz-e, ami igaz?Amit fényképeken már százszor láttam: tényleg azonos-e a testkaraktere az Atyának és a Fiúnak, az ördögnek, a prófétáknak meg a kárhozottaknak, egyszóval mindenkinek? II. Gyula pápa (1503-1513) valóban szellem nélküli, egyenszabású testi világot teremtetett Michelangeloval?Dávid, a Pieta és más szent élmények kiválasztottlátója mintegy a reánk várót festette a sixtusi falakra?Az európai ember el fogja veszteni személyiségét? Csapongó, divatszél űzte fityfirittyé aszik. Testét kigyúrhatja, de lelke, értelme, hitemind elsorvad, akár az államalkotó rovaroké…
Mihály arkangyal hadosztályszám vetett be művészeket: megjelent a színház, az opera, a balett, a regény, a film, a vers, ámde Shakespeare, Dosztojevszkij, Csontváry, Weöres, Fellini éa társaik örülhetnek, ha manapságszínező-adalékok lehetnek az izmusgyárak betonkeverőiben…

A reneszánsz még csak kacérkodott a pokollal, ám az ellenreformáció művészete, a barokk, már üvöltve hirdette, hogy Isten is rút, ezért kell szobrát csicsázni, arannyal kenni…
A művészet, a családi élet, a munka, az ünnep istentisztelet-jellege megszűnt. A Czuczor-Fogarasi szerint:
 
„Minthogy az(…) ünnepek lelki üdvünk elõmozdítása, üdvös cselekedetek gyakorlása végett rendeltettek: innen legokszerűbbnek látszik, hogy az ünnep az üd és nap elemekbõl van öszvetéve. A székelyeknél: innap, innapol (Kriza J.) A régieknél az id igen gyakran található. „Nagy jeles innepeken, mint husvét napján.“ Peer, cod. 110. 1. „Közel vala paska, zsidóknak idnepek napja.“ Döbrentei cod. 311. 1. üdnep; üdös nap.“

A gazdaságkori fordulat során eltűnt az európai ünnepek kétharmada, maradtak a vasár/vásár/napok, egy-két politikai ünnep, meg a főünnepek egy-egy napja. Ezen idők lényege, szent-nap volta mára feledésbe merült.Az üdvterv füstbe ment? A múlt században új jelzővel bejött a szabad szombat…Az lett szabad, nem az ember, akiért vó’na! Nincsen többé szent idő, szent cselekmény, senki sem éreztheti magát megszenteltnek.
A régi embert a Szent gyűjtötte össze az ünnepre, a szent napra. Vagy éppen hetekre. Ezérta Karácsony hajdan Vízkeresztig tartott és a Húsvétot negyven napi szent idő, a Nagyböjt előzte meg, s a Föltámadás utáni ünnepszakasz csak egy héttel később, Fehérvasárnap zárult. A vallási korszak utáni hatalmak nem csupán a korábbi egyházi javakat marták el: az embereket, a lelkeket és az idejüket is. Ahogy ezek magánosodtak, mi úgy magányosodtunk. Lám, mire képes a magyarban egy betű!

Ademokrácia, a közösségi társadalom helyett versenytársadalom keletkezett. Mindenki küzd mindenkivel. Mi, emberek,dolgok lettünk, munkaerő-áruk, fogyasztók, amiket sikereik minősítenek, mégpedig Gazdaságkor kijelölte versenypályákon.
Hajdan művészetünk különböztetett meg összes lénytársunktól. Ennek vége. Általánosítható jelképünk legyenMarcel Duchamp vécécsészéjének (1917) irodalmi, zenei, festői stb.megéneklése.A művészeti piac pezseg, Az elmélet-írók óránként ezer új budiológiát termelnek, a közönség tolong a Képcsarnokok kapujában, s nyomja kifele a gyöngébbekből az avítt tegnapi anyagokat. Az Akadémiák és a világlapok alig győzik fölkenni az ügyeletes zseniket. Micsoda pofátlanság e csoda-helyzetet atomizáltságnak hívni? Hisz lám, ma már minden művészet és mindenki művész, aki tükrébe hány!
Szétesésnek nevezni a fejlődést?Vakságnak az éleslátást? Nem ismerni föl a jövő útját, a korszakos bölcsességet a fiúk meg a lányok összetévesztésében? Elmeroggyanásnak tartani az Európa elfoglalására küldött iszlám erők behívását? Bizalmatlankodniválaszthatatlan bírákból álló választottbíróságok iránt? Kétségbe vonni szemkilövető politikusok és pártok demokratikus voltát, s bírálni nagybani sikkasztásaikat?Millió tanú van rá, hogy ők nem Pityi Pál szemét lövették ki, hanem akárkiét! Az ő szemükben senkinek a szeme nem lehet kivétel, ahogy a Kolontár-környékére eresztődött vörösiszap sem válogatott áldozatai között! Aki ezernyi lecke után sem tudja, mi fán terem a szocialista demokratizmus, tőlük megtanulhatja.

Lásd még: www.czakogabor.hu