ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
Nem nyugszunk bele
Honlap
ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
.sic
NEM
Putnoki TV
Historica
Putnoki TV
Magyar Interaktív Televízió
Nemzeti Televízió
Segítség
Magyar egység mozgalom
EU-tanázia
Magyar Kárpát Doktrína
NYILATKOZATOK
TURUL hírkövető
A kinevezés bűncselekmény
Lycos MultiMania

Ki olvas minket

Oldalainkat 22 vendég böngészi
A GONDOLAT-KÖR nevében: Nyílt Levél az ENSZ-hez Tiszta háttér rosszul látóknak, nyomtatóbarát verzió E-mail
(7 értékelés)
Rőczey János, Genf
Szerkesztette: szerkesztőség   
2017. április 24. hétfő, 17:17
A II. világháború után sikerült egyetérteni abban, hogy a háború ésszerűtlen, tehát : „soha többé háborút”!

Ezzel a gondolattal hozták létre az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét.
Működése során azonban kiderült, hogy neve félrevezető, nem szabatos!

A nemzetek valójában nem egyesültek, nem  közösség az, ahol nem a többség dönt!

Pedig ezzel lehet csak a háború lehetőségét kiküszöbölni.

Ma a 193 tagállam helyett öt állam vétójoga akadályozza ebben!

*

Nagybritannia kilép ma az Európa Unióból, mert nem rendelkezik vétójoggal. És így keresi  vélt szabadságát.

1956-ban az  ENSZ, a világ nemzetei, cserben hagyták Magyarországot, de ma sem képesek a 3. világháború  kitörésének lehetőségét  megakadályozni.

Még azt sem, hogy megtalálnák és felelősségre vonnák azt, aki már a második világháborúban is  már megvetett gyilkos gázok bevetésével ma is  tömeggyilkosságokat követ el.

Vétójoggal hátráltatják.

*

A „többség” az ember legerősebb fegyvere!
De  ugyanakkor a legbékésebb, leghatásosabb  eszköze is.

Hallatlanul erős,  hatalmasabb mindennél. A  diktatórikus,  törvénytelen, de  még  törvényes hatalomnál is erősebb.
 Hatalmasabb annál, -  ami ma állítólag uralkodik, - még a pénznél is.

De erősebb az állam,  sőt,  törvényeinek erejénél is.

Gondoljunk csak 1989-re 1990-re. Fegyvertelen gyalogos polgárok döntötték le a berlini falat s a hidegháború  véget ért.

A többség akarata  leghatalmasabb!


*
 
A „Szovjetunió”, helyesebben, szabatosabban a Szovjetunió utódállamának  vezetője, ne vétózzon az ENSZ-ben,  kövesse Britannia példáját és lépjen ki a nemzetek közösségéből.
S keresse így boldogulását.

Szívesen látott vendég marad  közöttünk a majdan  kialakuló Világfórumon.
 Mi, a többség nem zárunk ki senkit!   Sőt sajnáljuk,  ha elhagynak bennünket.

***
 
Forradalmunkat, 1956-ot,  nem tudom,  nem is akarom elfelejteni.
 
Életem legnagyobb csalódását az  ENSZ okozta.
Az ENSZ 1957-ben megbénult. Három évvel azelőtt Koreában beavatkozott, ( elfelejtették vétójukat bevetni) s ma is virágzó állam Dél-Korea.
Bennünket  meg a világ cserben hagyott. Pedig,  hacsak három napra is, de győztünk. Szabad országgá lettünk. Soha sem felejtem el.

***

Érvelek:
A vétójogot,  a nemzetek  közösségének  kialakulásának akadályát meg lehet szüntetni!


Kényszerhelyzet hozta létre,  kényszerhelyzetből adódott.
  Feltehetően a szovjet követelte. Hiszen 45 éven keresztül állandóan  használták.
 Kényszerhelyzetben hozott szerződés viszont nem érvényes.
Kényszerhelyzet volt:
A vétójog” megtagadása esetén a háborút  folytatni kellett volna a volt szövetségessel szemben.
 Ez a  békét váró világ közvéleményére való tekintettel  lehetetlen volt.
A szovjet képes lett volna rá folytatni, hiszen diktatúra!
Mindenki joggal  attól félt, hogy  Berlinnél nem áll meg hadseregével, hanem folytatja az egész világ „felszabadítását”, kirablását.  Politikai rögeszméjének megvalósítását. A munkásosztály végső győzelmét.
Tudtuk, hadserege nem igényelt utánpótlást . Katonái számára a háború  folytatása, új gazdag területek kirablása, sohasem tapasztalt jólét lett volna. Egy ideig.
Népére Sztálin  sohasem gondolt.

*

A vétójog nyilvánvaló jogtalanság is!
Az ENSZ által hirdetett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lerögzített jogegyenlőséggel, a népek jogegyenlőségével sem  egyeztethető össze.

*

A világ a II. világháború után  közvetlenül, de után sokáig, az akkori  két győztes hadsereg  szemben állása  következtében  a  szovjet vörös hadsereg és a nyugati szövetségesek hadserege révén  két ellenséges  részre  szakadt.

Ma már több hadsereg képes már atomháborúra!
 S ez  új lehetőség  nyújt  a békét óhajtók számára. Hiszen egymaga nem vállalkozna esztelenül senki sem háborúra egy nyilvánvaló többséggel szemben.

De ez a lehetőség még nem jutott el tudatunkig.
 Gondolkodásunkat  még mindig a második világháború  végének megmerevedett   erőviszonyai nyomasztják.

Ismétlem, ma több ország, ENSZ tag, rendelkezik atomháborúra alkalmas hadsereggel és megfelelő anyagi potenciával.

                                           Mit kellene tenni?

Az USA, Britannia, Franciaország  ezek a demokratikus jogállamok  mondjanak le önként vétójogukról.
Az imént felsorolt jogászi érveléssel.
 
Ha  példát mutatnának s a maguk részéről lemondanának  vétójogukról, elindulna egy folyamat, aminek  nyomán  a többi is lemondana róla vagy önként kilépne.
Kínai népköztársaság is követné  az előbbieket. Gazdasági fejlődését nem adná fel,  szeretné folytatni.
S ha a Biztonsági Tanács 4 tagja lemondana privilégiumáról  s az,  aki nem, az egyedül marad.  Rajta kívül mindenki lemondott róla s ő mégis vétót jelez, az soha nem tapasztalt viharos  közderültséget okozna. Botrányt! Nem meri.

A vétójog kiküszöbölésével az Egyesült Nemzetek Szövetségéből  valódi emberi közösség jönne létre.
A  többségi elv döntéseivel  igen sok világproblémát meg lehetne oldani.

A környezetszennyeződéstől kezdve egészen a menekültek áradatáig.
 S legfőképpen  társadalmi igazságtalanság állandó növekedését is napirendre lehetne tűzni, amit ma óvatosan kerül a politika, mely viszont  a terrorizmus  tejedésének kiváltó oka

Mert ez vajon hová vezethet? Előbb utóbb általános ellenségességre,  háborúhoz.

A vétójogot meg kell szüntetni!
 Az egyesült nemzetek szervezetében a  többség akaratával világháború kitörését meg lehetne akadályozni.

A népek többsége igazságosságra törekszik, s főként nem akar háborút.

A népek?

Az emberek  többsége!
Az egész világon!!!


Rőczey J. János
A GODOLAT -KÖR nevében
EU, 2017. április 16-án.

Húsvétvasárnapján.

Terjeszti: Kárpáti Harsona