ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
Nem nyugszunk bele
Honlap
ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
.sic
NEM
Putnoki TV
Historica
Putnoki TV
Magyar Interaktív Televízió
Nemzeti Televízió
Segítség
Magyar egység mozgalom
EU-tanázia
Magyar Kárpát Doktrína
NYILATKOZATOK
TURUL hírkövető
A kinevezés bűncselekmény
Lycos MultiMania

Ki olvas minket

Oldalainkat 42 vendég böngészi
Prof. Dr. Pungur József Kanadából így nyilatkozik... Tiszta háttér rosszul látóknak, nyomtatóbarát verzió E-mail
(2 értékelés)
Prof. Dr. Pungur József, Edmonton
Szerkesztette: szerkesztőség   
2017. október 12. csütörtök, 14:42
Szerkesztőségi megjegyzés:
A mai gyengülő kereszténységünkben vitális újraértékelni az alapvető dogmákat és kfejezni a mai filozófia nyelvén.
mwg Prof. Cselény István Gábor „Isten anyai arca” c könyve is egy ilyen kísérlet. Mgújulás csak így törénhetne. (kh-hz)
Az Isten anyai arcáról c. könyvről
Szerző Prof. Dr Cselényi István Gábor

Teológiai témáról írni az egyik legnehezebb feladat, legalább három oknál fogva: 1. az ember – aki még önmaga lényét sem ismeri igazán, megkísérli a „ganze andere”-ről beszélni; 2. Az immanens világ nyelvi fogalmaival kísérel meg beszélni a transcendens világ titkairól; 3.  Beszélnie kell az „innefabilis” (kibeszélhetetlen) Istenről és titkairól.

Mindez három feltétel alatt lehetséges:
  1. Az isteni önkinyilakoztatás (revelatio)
  2. az egyházi hagyomány (traditio) és
  3. a Szent Lélek (Spiritus Sanctus) vezetése.
A könyv mindezeket a feltételeket telejesítette.

A Hokma-Szófia a Szentírás c. Fejezetben a téma bibliai, Ó és Újtestsmentum-i feldolgozása alapos és példaszerű. Sorra veszi azokat a bibliai locusokat melyek Isten anyai attributumairól szólnak.

Majd a Szófia fogalmát a patrisztika korában nyomozza. Itt a három Szóia fogalmáról beszél. Beszél az Alexandriai Philon Szófia értelmezéséről és a Kabbalában, valamint a Gnosztikusok nő-Szentlélek elképzeléséről.

A keleti egyház vallomása c. Fejezetben a Szófia hwyéről szóla örög litugiábn, majd palamita  mariologiáról és annak útjáról.

Szófia a nyugati hagyományban c. fejezetben a közép és felső középkori, valamint az újkor eleji Szófia felfogásokról értekezik.

Külön fejezetet szentel Jakob Böhme Szófia tanításának.

Külön fejezet jutott az Újkori nyugati Szófia látnokoknak (Philadelohia Társasáűg, Az Isteni bölsesség Gottfried Arnoldnál, Böhme-tanítvá yok és Szofia Anna Kaherina Emmerick vizióiban).

Egy külön fejezet tárgyalja  Az orosz bölcselő Szofiológiáját (Szolovjev, Florenszkij, Bulgakov és Szófia a orosz ikonográfiában és termplomépitészetben).

Carl Gustav Jung a tanúk padján c. fejezet Jung psichológiai és Szenírásbeli forrásairól szól. Valamit a Szentlélek anyai jellegéről, a Kvaterniitásról? valamint  Szófiáról és az indivduációról)

A sokarcú Szófia c. fejezet a Hokma-Szófáról újsbb fogódópontokrl sz Arcéban volt a Logoszról szól. Kísérlet (a teremtett) Szófia és Mária egységének igazolására.majd a Bölcsesség Lelke és az újjászültés Lelke következik. Végül az anyai arcú Szentlélek alakjának utóélete és Túl a patriarchalizmuson c. rész következik.

Következmények fejezete az Új teológiai perspektíváról és a Holisztikus gondolkodá-smódról szól.

Az összefoglalás az isteni lényeg szempontjairól, s Szentháromság személyeinek szempontjairól és végső kövtkeztésekről szól.

A könyv hatalmas munkát feltételez, hiszen az egész szófiológia történetét tekinti át és elfogadható megoldáshoz jut. A könyvben gazdag illusztráció

Kívánatos lenne a magyar szófiológiai trendet tovább vinni, részben a „filioque clausula” kutatását, részben egy modern Isten-kép megfoglmzási kísérletét kezdeményezni.

Az Isten-kérdés a modern keresztény teológiában újra felmerült (Békés Gellért:  Istenkeresés. Új utak a mai teológiában.  1991; Leslie Dewart: God as non being, 1966; Paul Tillich: God as ground of being, 1974; Jürgen Moltmann: God in Creation, 1985; Hans Küng: Does God exist? 1985; Wolfhart Pannenberg. God’s presence in history, 1981).

Örvendetes, hogy kortárs magyar katolikus teológusok is csatlakoztak ehhez  a körhöz, közöttk Dr. Cselényi István Gábor görögkatolikus lelkész, teológiai majd egyetemi tanár, aki évtizedek óta foglalkozik Isten anyai arcával. Isten anyai arca? (kérdőjellel) című, egy hipotézis nyomában alcímű mintegy 200 oldalas könyvét 2007-ben adta ki, majd 2016-ban ennek 2., javított kiadása, sőt angol fordítása is megjelent. A könyv beszerezhető a budapesti Szt.Isván kiadónál.

Edmonton, 2017 október 7.


Prof. Dr. Pungur József, Kanada
Kárpáti Harsona főmunkatársa

 

K A P C S O L Ó D Ó:

  1. Dr. Cselényi István Gábor Isten anyai arca c. könyve 

Módosítás: ( 2017. október 12. csütörtök, 14:47 )