ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
Nem nyugszunk bele
Honlap
ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
.sic
NEM
Putnoki TV
Historica
Putnoki TV
Magyar Interaktív Televízió
Nemzeti Televízió
Segítség
Magyar egység mozgalom
EU-tanázia
Magyar Kárpát Doktrína
NYILATKOZATOK
TURUL hírkövető
A kinevezés bűncselekmény
Lycos MultiMania

Ki olvas minket

Oldalainkat 73 vendég böngészi
Felhívás tiltakozásra az elnyomó szlovák nyelvtörvény ellen (magyar) Tiszta háttér rosszul látóknak, nyomtatóbarát verzió E-mail
(163 értékelés)
Nyelvtörvény
Szerkesztette: admin   
2009. július 09. csütörtök, 14:46
Felhívásunkat azzal tesszük közzé, és juttatjuk el az érintettekhez, hogy vegyék figyelembe azt az európai közös és jogos igényt, hogy a világ emberiségének ősnyelvéhez talán legközelebb álló nyelv betiltásáról van szó. Ez a nyelv, igen is, európai közös kincsünk. Ezt a nyelvet nem betiltani kellene, hanem egész Európában művelni, minél szélesebb körben.

Felhívás tiltakozásra az elnyomó szlovák nyelvtörvény ellen (magyar)


Az 1993-ban alakult Szlovák Köztársaság az egykori ezer éves Magyar Királyság területén jött létre olyan módon, hogy az úgynevezett önrendelkezés jogán egy országrész kivált a Trianoni szerződéssel (l920-ban) legitimált, korábban soha nem létezett Csehszlovákiából (1993). A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa, vagyis parlamentje az őslakos magyar nemzetet diszkrimináló, kirekesztő jellegű nyelvtörvényt hagyott jóvá. Az őslakos magyar kisebbség az elnyomás ellenére még 10 % felett él egységesen az ország déli területein. Ezzel „hálálva meg” azt a történelmi szerepet, hogy a Magyar Királyság keresztény küldetéstudata tette lehetővé, hogy az északi területeire a 13. századtól befogadott különböző szláv népcsoportokból a 19. századra nemzetté formálódhasson. Ez a jelenlegi diszkrimináció azzal a - már nem is titkolt – szándékkal készült, hogy a szlovák felsőbbrendűség és a megszerzett hatalom alapján egyre gyorsabban asszimilálhassák az ezen a területen élő őshonos magyar nemzeti közösséget. Megítélésünk szerint ez nem csupán a józan emberi értékrenddel van ellentétben, hanem az európai kultúrával és jogrenddel is. De az új szlovák nyelvtörvény sérti az Európai Közösség tételes kisebbségvédelmi jogszabályait is. Sérti az európai szegregációellenes tételes jogot is. Ezért felhívunk minden egyént, csoportot, közösséget és politikai szubjektumot egész Európában, az európai országok kormányait és parlamentjeit, minden emberi jogi és kisebbségvédelmi szervezetet, hogy fejezzék ki tiltakozásukat a Szlovák Köztársaság kormánya, Nemzeti Tanácsa és külügyi szervei felé, valamint a köztársasági elnöknél, Ivan Gasparovicnál.
Felhívjuk az Európai Parlamentet, az Európai Parlament Bizottságait, a Magyarok Világszövetségét, hogy szintén tiltakozzanak. Továbbá felhívjuk a budapesti nagykövetségeket, hogy hívják fel kormányaik figyelmét a problémára, és sürgessék kormányaik diplomáciai tiltakozását a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumánál.

Kárpáti Harsona


A felhívás szövegét közreadjuk magyar rovásírással is!

 

A TILTAKOZÁSUNK SZÖVEGE ROVÁSSAL SZEDVE ITT LETÖLTHETŐ

Aufruf zum Protest gegen das niederdrückende slowakische Sprachgesetz (deutsch)


Die Slowakische Republik wurde 1993 auf dem Gebiet der tausendjährigen Ungarischen Krone entstanden, und zwar aufgrund des sogenannten  Selbstverwaltungsrechts, hat sich ein Staat aus der Staatengemeinschaft, welche gemäss Friedensdiktat von Trianon (1920) sich legitimiert hatte, aus der vorher nie dagewesene Tschechoslowakei ausgetreten ist. Der Staatsrat der Republik Slowakei., d.h. das Parlament hat ein die ungarische Minderheit diskriminierende, ausgrenzendes Gesetz verabschiedet. Die Urbevölkerung dieses Landes, welche sich heute  als Minderheit präsentiert und trotzdem noch über 10% Anteil an der Gesamtbevölkerung darstellt, lebt in einer diskriminierenden Welt. Die Slowaken haben als „Dankbarkeit“ dafür, daß ihnen die Ungarische Krone gemäß seiner christlichen Einstellung  ermöglicht hat sich am Nordrand des Landes zu niederlassen und mit den verschiedenen im 13. Jh. zugewanderten slawischen Stämmen schließlich sich  im 19. Jh.. zu einer Nation zu formieren. Die jetzige Diskriminierung ist mit der festen Wille verbunden, mittels der Mehrheitsmacht die ursprüngliche ungarische Minderheit in möglichst kurzer Zeit  zu assimilieren. Nach unserer Beurteilung verstoßt dieses Vorhaben nicht nur gegen die normalen menschlichen Werte, sonder auch gegen die europäische Rechtsordnung und Kultur.
Dieses neue slowakische Sprachgesetzt verstoßt ebenfalls gegen das in der EU festgehaltene Recht auf Schutz der Minderheiten und verletzt das Prinzip der Antisegregation.. Aus diesem Grund wenden wir uns an allen Personen, Organisationen und Gruppen sowie politische Kräfte in ganz Europa, die Regierungen Europas und deren Parlamente, alle Organisationen welche sich für die Minderheitenrechte einsetzen, ihre Proteste bei der Slowakischen Republik, deren Parlament und entsprechenden Organe, sowie beim Präsidenten der Republik, Herrn Ivan Gasparovic vorzulegen.
Im weiteren gelangen wir an das Europäische Parlament und deren Ausschüssen, den Weltverband der Ungarn mit der Bitte auch in ihren Namen zu protestieren. Ferner rufen wir die in Ungarn ansässigen Botschaften auf, ihre Regierungen über die Minderheitenproblematik entsprechend zu informieren, die Regierungen dazu anzuhalten, dass auch sie bei der Slowakischen Republik bzw. Beim Aussenministerium entsprechende diplomatische Proteste niederlegen.

Kárpáti Harsona


Call for Protest Against the New Oppressive Slovak Language Law (English)

   
The Slovak Republic came into existence in 1993, on the territory of the former Hungarian Kingdom, in such a way that, on the right of self-determination, she seceded from Czechoslovakia; a state never existed before, created by the Versailles-Trianon Peace Dictate in 1920.
    The National Council (Parliament) of the Slovak Republic recently legislated a new Language Law which is gravely discriminatory against the historical Hungarian population of the country, which is still over 10% of the populace, despite their long oppression, and the live in one bloc along the Hungarian border. With this law, perhaps, they want to express their ”gratitude” that the Christian Hungarian Kingdom made it possible that Slav groups could settle down on Hungarian territory from the 13th Century onward, and finally they could formed a nation.
    The discriminatory Language Law’s aim is – not even hidden – that on the basis of Slovak national superiority and help of Slovak state-power to assimilate more quickly and effectively the historical Hungarian people, unfortunately living on their territory and under their oppressive rule.
    In our view, the new Language Law not only is in contradiction to the fundamental human values, but it is contradictory to the European culture and basic human Laws.
    The new Slovak Language Law is badly hurting the Minority-protecting rules of the European Union.
    Therefore, we call upon all individuals, communities and groups, political entities in the whole Europe; the Governments of the European States, all Human Right Organizations and Minority Protecting Organizations, that they should express their protest to the Government of Slovakia, and the National Council of Slovakia, as well as Mr. Ivan Gasparovic, the President of Republic of Slovakia.
   We call upon the European Parliament, the Committees of the European Parliament, the Hungarian World Federation to protest against the Slovak discriminatory new Language Law.
   We ask the Foreign Embassies in Budapest to call upon the attention of their respective Governments to this problem, and to urge the protest of their Governments to the Foreign Ministry of Slovak Republic.
                                                                                  
Kárpáti Harsona
                                                                                                                                                  
Fordította: Prof. Dr. Pungur József, Edmonton


Appel à la protestation contre l’ application de la nouvelle loi de la langue en Slovaquie (francaise)


La République Slovaque s’ est crée en 1993 sur la territoire de l’ ex- Royaume de Hongrie existant depuis mil ans.La Slovaquie s’ est séparé de la Tshécoslovaquie jamais existée auparavant,mais devenue légitime(1993) grace au droit d’ autodetermination. obtenu à la suite du Traité de Trianon (1920). Le Conseil National de la République Slovaque, c’ est à dire son parlement a accepté une loi discriminant la nation hongroise, indigène dans ce pays.Malgré l’ opression, la minorité hongroise représente plus de 10 % de la population dans le sud du pays. C’ est un geste disgracieux envers les hongrois, puisque c’ était l’ identité chrétienne du Royaume de Hongrie qui a permis dès le 13ème siècles aux différents peuples slaves de s’ installer au nord du pays et de se former en nation au 19ème siècles. C’ est plus en plus claire que l’ objectif de cette discrimination de la supériorité slovaque et son pouvoir obtenu est de pouvoir assimiler le plus vite possible la nation hongroise originaire de cette territoire. Nous considérons que tous cela est non seulement contraire à la valeur humaine mais aussi à la culture et au droit européen. Les règles de la protection des  minorités dans le CE et le droit contre la segrégation européenne sont aussi dérangés par cette nouvelle loi slovaque sur la langue.
Nous appelons tous les individus, groupes, communautés dans toute l’ Europe, les gouvernements et parlements des pays européens, tous les organes sur la protection minoritaire et de droit de l’ homme à manifester leur protestation au gouvernement et au Conseil National de la République Slovaque, à ses organes étrangers et au Président de la République,Ivan Gasparovic. On appel à protester même le Parlement européen, les Commissions du Parlement Européen, l’ Association mondial des Hongrois. On fait appel aux Ambassades de Budapest d’ informer leur gouvernements de ce problème qu’ ils puissent manifester leurs réclamations diplomatiques au Ministère des Affaires Étrangères de la République Slovaque.

Kárpáti Harsona


Petizione per un atto di protesta, contro la legge linguistica del oppressivo Parlamento Slovacco (italiano)


Nel 1993 è nata La Repubblica della Slovacchia dal territorio millenniò del Regno Ungherese.Al cosiddetto”diritto del autodecisione”come una regione decesso del contratto del Trianon(1920),legittimato a prima mai esistito Cecoslovacchia(1993).Il Consiglio Nazionale della Rep.Slovacchia,ciòè il parlamento.ha creato una legge linguistica,quale discrimina e taglia fuori la indegena minoranza ungherese.La minoranza ungherese nonostante la pressione del parlamento slovacco,ancora vive unita sopra il 10% a parte del sud della Slovacchia.Cosi”ringraziando”la parte storica,quando il cristiano Regno Ungherese al 13.secolo ha dato la possibilità accolgliere diversi ceppi slavi ai territori nord del Regno,e poi cosi hanno potuto diventare una nazione al fine del 19.secolo.Questa legge della discriminazione ormai non è un segreto.Il slovacco suprema al base del potere,hanno fatto che il modo piu veloce vogliono assimiliare in questi territori vivendo comunità indegena ungherese.Il nostron opinione,che questa legge CONTRAPPOSTI DEI VALORI UMANI!Ma anche la cultura europea e giurisdizione.Questa nuova legge linguistica slovacca offende anche la norma giuridica internazionale della diffesa delle etnia minoranze.Per questo motivo invitiamo tutte le persone,gruppi,associazioni,politici deln tutta Europa,i governi europei,i parlamentari,tutte le organizzazione delle etnie minoranze appellarsi dal Governo Slovacco,dal Consiglio Nazionale,e soprattutto dal primo ministro Ivan Gasparovic.Invitiamo appellarsi il Parlamento Europeo e il loro giunta,La Federazione Ungherese,gli ambasciatori europei di Budapest.Avvisarli il loro governo sul questa gravissima problema e urgentemente dare il loro petizione politico al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica della Slovacchia.

Kárpáti Harsona

Fordította: Keresztes Nándor


M E G J E L E N T:


2009. július
1.)    A fenti felhívást postai úton a megjelenéssel egy időben továbbítottuk az alábbi címekre:

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France

The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

A felhívást a megjelenéssel azonos formátumban elektronikus úton továbbítottuk az alábbi címekre:

2.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sub-Committee on Human Rights

3.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Committee on Foreign Affairs

4.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Committee on Legal Affairs

5.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

6.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Dr Eva Maria Barki asszony

7.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
US budapesti és pozsonyi nagykövetsége

7.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Nagybritannia budapesti és pozsonyi nagykövetsége

8.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Német Szövetségi Köztársaság budapesti és pozsonyi nagykövetsége

9.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Francia  Köztársaság budapesti és pozsonyi nagykövetsége

10.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Olasz Köztársaság budapesti és pozsonyi nagykövetsége

11.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tőkés László püspök, europarlamenti képviselő úr

12.)
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Magyarok Világszövetsége


K I E G É S Z Í T É S:
  1. A Kárpáti Harsona tiltakozik: BETELT A POHÁR


Kiemelt tartalom:
  • Szellemi műhely - gondolatok, írások életről, értékekről és az igazságról
  • Kárpáti Mozi - videók, filmek, minden, amit érdemes megnézni, meghallgatni
  • Támogass minket - Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten anyagiakkal is segítsék munkánkat.

Kárpáti Harsona
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Módosítás: ( 2009. szeptember 06. vasárnap, 21:54 )