ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
Nem nyugszunk bele
Honlap
ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
.sic
NEM
Putnoki TV
Historica
Putnoki TV
Magyar Interaktív Televízió
Nemzeti Televízió
Segítség
Magyar egység mozgalom
EU-tanázia
Magyar Kárpát Doktrína
NYILATKOZATOK
TURUL hírkövető
A kinevezés bűncselekmény
Lycos MultiMania

Ki olvas minket

Oldalainkat 37 vendég böngészi
FELHÍVÁS: Minden magyarhoz a Felvidéken!

Több év óta annak vagyunk tanúi és részesei, hogy a háttérből nagy pénzekkel támogatott erőknek sikerült elszabotálniuk Magyarország külső nemzetközi, jogellenes és igazságtalan politikai diktátummal leválasztott felvidéki részének parlamenti érdekképviseletét.


Akik bejutottak a parlamentbe - bejutnak a parlamentekbe szerte Európában is! -, azok nem minket (népet, népcsoportokat), hanem csakis a maguk önző, anyagias és egzisztenciális érdekeit képviselik, és ők (* lásd lábjegyzetben) elsikkasztják azokat a lehetőségeket, amelyek jogállásunk, helyzetünk, erkölcsi és lelki értékeink helyreállításához és fenntartásához szükségesek.
Az MKP pedig bebizonyította, hogy már nem képes megújulni, nem hajlandó vállalni azt a határozottságot, ami elvárható lett volna, nem meri elindítani a magyar nemzeti önrendelkezés nemzetközileg is garantált jogának elérését. Közben intézményrendszerünk leépült, iskoláinkból elfogytak a gyerekek, kultúránkat népünktől idegen szellemiséggel fertőzik, nyelvhasználatunkat korlátozzák és másodrangúvá alázzák, emberi jogainkban nem lehetünk teljes értékűek a Szlovák Köztársaság területén csak azért, mert magyarnak valljuk magunkat, azok is akarunk maradni, és ezt a hagyományt és közösségi értékeket akarjuk átadni a következő nemzedéknek. Erre a feladatra meglátásunk szerint az MKP már alkalmatlan. Sőt, erre a jelenlegi pártintézményrendszer egy alakulata sem alkalmas. Sajnáljuk, hogy ide jutottak. A föntről jövő hazudozás (*lásd ismét a lábjegyzetet), valamint a választópolgárok engedelmessége és tudatlansága - köszönhetjük ezt a médiának - együttesen eredményezte ezt az elsősorban bizalmi-kulturális válságot.
S ebből sajnos, már csupán radikális kiút lehetséges.
A helyzetünk közös, de a felelősök ne akarjanak rajtunk élősködni, és ne akarjanak minket képviselni. Adják át a helyüket a fiatal, tettre kész, küzdeni akaró és tudó, szakmailag, erkölcsileg, emberileg felkészült fiataloknak!

Ezért lép színre az a mozgalom, amely a magyar hagyományokat őrző, az önrendelkezés helyreállítását vállaló, radikális szervezet megújító ereje kíván lenni a Felvidéken. Egy olyan mozgalom, amely a kilencven éve igazságtalan diktátum, igazságtalan következményeit és a későbbi gyalázatos magyarellenes jogtiprásokat is nyilvánosan kívánja tárgyalni. Nem sérelmi politika a célunk, mert egy új nemzedék jobb, szebb, igazságosabb és gazdaságilag is kiegyensúlyozottabb jövője érdekében lépünk színre, de tudatosítjuk, hogy a sebeket nem szabad eltakarni megtisztítás előtt, mert akkor tovább fertőződik az emberhez méltó élet, és ez a pusztulásunkhoz vezet. Ebben elsőrendű annak a nemzettudatnak a megerősítése, hogy mi magyarok, annak a magyar nemzetnek a szerves része vagyunk, amely a Felvidék legrégebbi, őshonos népe. A mi népünk fogadta be a Kárpát-medencébe a szlovákok elődeit, azóta történelmünk közös, kultúránk együtt csiszolódott, Rákóczi és Kossuth zászlaja alatt együtt harcoltunk a függetlenségért. Az egyenjogúság, az egyenrangúság és a társnemzeti viszony alapján nyugvó békés egymás mellett élés hívei vagyunk. Sem Magyarország, sem a magyar nemzet nem felelős a XX. század semelyik világháborújának kitöréséért, ezért igazságtalanul ítélkeztek fölötte olyan módon, amely a jelenlegi megoldatlan konfliktusok forrása. Nem kívánjuk viselni sem a kollektív bűnösség, sem a jogfosztottság, sem a megalázottak alaptalanul ránk kényszerített bélyegét!
Tudjuk, hogy nem a gazdaságot, hanem az emberek lelkét kell először meggyógyítani, a tudatát pedig megtisztítani a téveszméktől és hazugságoktól, és elő kell segíteni a társadalmi összetartozás és szolidaritás, valamint az igazságosság igényének vállalását valamennyiünk javára !
Elsősorban embernek, embertársaknak születtünk, s csak azután nemzetek tagjának. Ha ezt a meglátást elérjük, akkor lesz kivel, és lesz kinek szebb jövőt megvalósítani.
 
Azt is tudjuk és hirdetjük, hogy legelőször az anyaországunk rendjének, illetve az EU-hoz való viszonyának szükséges az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata jegyében polgárijogilag, azaz az emberi méltóság csúcsértékének érvényesítésében példásan megújulnia! Ennek értelmében nem létezhetnek országainkban akár a gazdaságban, akár az államigazgatásban emberi-jogmentes területek. A demokrácia globális pénzhatalmi (finánckapitalista) befolyás alatti eltorzultsága, értékrendi ellentmondásossága megszüntetendő.
 
A következő felhívás után két héten belül várjuk minden régióból a csoportok és egyéni érdeklődők jelentkezését, amelyek, és akik ebben a nem könnyű feladatban önzetlenül, csakis magyar népünk és nemzetünk javára részt akarnak venni.
Figyeljék a Kárpáti Harsona híradásait !
     
A MAGYAR EGYSÉG - JOBB JÖVŐ MOZGALOM
szervezőbizottsága nevében:
Házik Zoltán
 
/ * Lábjegyzet: „Ami a reprezentativitást illeti, az általános választójog bevezetése óta abból indultunk ki, hogy egyetlen műveletből áll a képviselőknek a megválasztásuk és a mandátumuk lejárta közötti időszaka. Az idők folyamán azonban bebizonyosodott, hogy erre az időszakra vonatkozólag két egymástól független folyamat létezik: az első, amikor is nagyon sokan keveseket megválasztanak, illetőleg egy második, az elsőtől különálló folyamat, amely során ezen kevesek az őket megválasztó sokakat elárulják. Mármint annyiban, hogy ezek a megválasztottak megbízásidegen érdekeket kezdenek el képviselni. E baj gyökere a pártintézményrendszerben van, melynek irányítása a pártvezetésből és csúcspolitikusokból áll, akik a nép igényétől eltávolodnak vagy azt nem is ismerik. A pártgépezetben a lobby pénzeli a jelölteket és meg is határozza azok politikai irányvételét." („A formális és reális demokrácia" / forrás: Humanista Mozgalom) 

Popovits János kiegészítő gondolatsora az anya-, tehát a magyarországi viszonyokkal kapcsolatban 

Európai nemzetállamok időszerűen közös ügye
 

Barátaimmal arról beszélgettem, hogy mivel a funkcionárius gárda: pártintézményrendszer (amely változtatásra képtelen, működés-eredményileg maffiacsoportokból áll!), vatikáni békepapi-reflexű klérus, aztán kifejezetten a (Munka-Tőke helyzetéből élősködő) a szakszervezetek, akiknek a jelenlegi társadalmi berendezkedés egzisztenciális alapfeltételük, aligha maradhatnak a felszínen egy társadalmi fordulat nézőpontjából.
 
Intézményi létük, működésük a jelenlegi - sőt évszázados - állapotokhoz kötött, és ez az ún. elit-réteg sosem lesz többségileg lelki-szellemiségileg belátóan reformbeállítottságú. Nem hogy forradalmi!!!
A munkatáborokban való átnevelés ideje meg már lejárt.
 
Szociológus barátom infantilisnak tartja ad hoc, az első két intézmény esetleges együtt-"sztornózását" részemről az immár harmadik, koloncnak megmaradttal. Ugyanakkor magam azok megszüntetéséről sosem beszéltem, kiszorításukról, mellőzésükről, idővel esetleges leváltásukról viszont igen. Nem érthető ez?!  (A nép elárulására hajlamosakat, Judás pénzzel megfizetetteket akarunk a népnek ismét ajánlani, köreinkben hagyni???  Előbb-utóbb ISMÉT: minden maradna a régiben. - Azután egyszer megint szerepet kapna a lámpavas.)
 
Ezért, kritikánk mellett állandóan bizonyítanunk kell, hogy mi az a jobb alternatívánk!  Tehát, nem csak rosszat rombolni akarunk. A kísérletezésbe meg a tisztességes, legtöbbször mellőzött szakembereket be kell vonni, meg kell szólaltatnunk. Ilyen kreatív tehetségek szinte nyüzsögnek a hazai magyarság soraiban!  (Tudom, nem profik, s néha egyoldalúak, de fejlődőképesek lennének!) Azonban a velük konkuráló akadémikusok többsége - nem az igazi tudós-forradalmárok - pontosan nem-igazi-értelmiségi voltánál fogva kétségbe esetten ellenez bármifajta kísérletezést....
 
A német nagyon szorgalmas nép..., ha a szívós, lelkiismeretes megélhetési munkáját és példás teljesítményét nézzük. A BMW-nél, ahol nemrégen még a kísérleti-innovatív gyáregységnél dolgozhattam, legalább 4 ezer mérnök csak ilyen feladatokkal foglalkozik. Műszakilag. Nagy képzettséggel, nagy pénzekkel megfizetve. Németország gazdasági teljesítményében ugye mindez meg is látszik. Csakhogy államának hasonlóan más területeken is kellene a társadalmi fejlődés érdekében fejlesztésre-kísérletezésre pénzt áldoznia!!! Hisz a fogyasztatásra, és az igazságtalan elosztásra ráállt/rákényszerített államberendezkedés e neolib termelési mód közepette a demokrácia-innovációban, az értékrend-megújításban tökéletesen visszamaradt!  Régi német hiba: Hitler alatt is csak "kenyéren élt az ember"!
 
A társadalmi igazságtalanság és az általa kiváltott polgári nyugtalanság ezért itt is, mint európaszerte fokozódik. Ha a jelenlegi politikai garnitúra vonala "tokos német módon" továbbra is tartaná magát, akkor a negatív következményeit majd a Fukuyama-követő: Merkel kancellárasszonynak köszönhetjük!
 
Popovits János, München

MEDIAREK Corporation, Kárpáti HarsonaFELHÍVÁS: Minden magyarhoz a Felvidéken!
Űrlap (az ellenőrző kódot pontosan kell kitölteni, kis- és nagybetűk megkülönböztetése fontos!)
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.1.9.1
* Kötelezően kitöltendő mezők
Név (családnév, keresztnév) *
Lakcím (CSAK FELVIDÉKIEK) *
E-mail *
Telefonszám